Welkom bij +1

Er zijn al heel veel initiatieven die op een positieve en inclusieve manier proberen mensen te verbinden en onze wereld (straat, buurt, school) te maken tot een leuke, veilige, bruisende plek.

Er komen er steeds meer bij. Des te beter! +1 wil al die intiatieven zichtbaar maken voor een groot publiek. Ze versterken zodat zij anderen kunnen inspireren tot nieuwe initiatieven. Zo bouwen we aan een ´web´ van positieve en inclusieve initiatieven.

Leiden in Dialoog - 7 November 2009. Doe mee in Leiden of 50 andere steden in Nederland

In dialoog met een wethouder, je buren, een etenskunstenares, of andere Lei(d)enaar? Tijdens een lunch op een boot op het Galgewater, in het gebouw Nieuwe Energie, in het Huis van de Raad, of in een buurtcentrum? Het kan allemaal op de eerste Dag van de Dialoog in Leiden, op zaterdag 7 november.

+1 Charter: een impressie van +1

De afgelopen maanden hebben we met een aantal mensen een eerste versie van de +1 Charter gemaakt (nu nog in het Engels). In de Charter hebben we ons doel, missie, waarden, visie, strategie en focus in kernwoorden geformuleerd. We realiseren ons dat de Charter verdere uitleg vraagt. De volgende stap is onze inspiratiebronnen - in de vorm van video´s - aan deze website toevoegen.